Jag spelar altfiol i Trollhättans Missionskyrka 2018. Spelar en egen tolkning av "Mio babbino caro".